Edukacija zaposlenih
Tokom 2018. godine, u Hemofarmu je organizovano ukupno 4.338 internih i eksternih obuka i treninga za zaposlene. Porast broja edukacija za čak 33%, što je pet puta više u odnosu na rast broja zaposlenih, najbolja je potvrda strateškog opredeljenja menadžmenta da kontinuirano ulaže u razvoj ljudi, unapređenje njihovih znanja i ekspertskih veština. Zaposleni su tokom 2018. ostvarili ukupno 8.676 sati obuka, edukacija i usavršavanja u Hemofarmu. Od toga, svaki zaposleni je edukacijama posvetio 23% više vremena u odnosu na 2017. ili ukupno oko 3,7 sati.
Šanse za studente
Ostvarenje prilika za razvoj znanja, veština i sposobnosti, Hemofarm omogućava studentima kroz stručnu praksu. Na taj način, studenti imaju šansu da steknu praktično iskustvo potrebno za budućnost, a Hemofarm, s druge strane, otkriva buduće potencijalne zaposlene.

Ponosni smo što smo deo STADA grupe, koja nam, kroz prenošenje internacionalnog iskustva otvara dodatne mogućnosti za rad i razvoj.
Projekat „Karijera u farmaciji 2018“
U svojstvu partnera, kompanija Hemofarm AD učestvovala je u projektu „Karijera u farmaciji 2018“, koji je održan 29. i 30. marta na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Reč je o centralnom godišnjem događaju koji ima sajamsko-edukativni karakter sa osnovnim ciljem da se kroz predavanja i interaktivne radionice studenti upoznaju sa najnovijim tendencijama i novinama u sferi farmacije, kao i da kroz povezivanje sa predstavnicima iz farmaceutskih kompanija budući profesionalci izgrade svoju mrežu kontakata.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com