Vaša karijera
Negovanje vrhunskog kadra i balans između privatnog i profesionalnog života
Sektor ljudskih resursa ima veliku ulogu u razvoju kompanije. Kontinuiranim praćenjem potreba zaposlenih, Sektor ljudskih resursa je fokusiran na mehanizme kojima omogućava Hemofarmu da stalno bude stimulativna sredina, koja omogućava maksimalan razvoj individualnih i timskih potencijala. Fleksibilnost rada omogućava zaposlenima neophodan balans između profesionalnog i privatnog života.
Dinamično i globalno poslovanje Hemofarma, zaposlenima otvara mogućnost rada u internacionalnom okruženju, kao i mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja kroz stalne edukacije. Sektor ljudskih resursa organizuje sve neophodne stručne obuke, fokusirajući se na unapređenje znanja, sposobnosti i profesionalnih performansi zaposlenih. Takođe, veliki značaj se pridaje tome da svi zaposleni na istim i sličnim pozicijama, uprkos geografskoj dislociranosti i prethodnom iskustvu, istovremeno prate trendove i unapređuju profesionalne veštine.
Hemofarm ima oko 3.000 zaposlenih, a najviše (oko 70%) u Vršcu, gde je najveći proizvodni kompleks, kao i sedište kompanije
Čak 41.5% zaposlenih u Hemofarmu ima visoko obrazovanje. Najzastupljenije struke su: hemijski tehničari (17.94%), dipl. Inženjeri tehnologije (6.12%), dipl. Farmaceuti (6%), dipl. Ekonomisti (5.28%), doktori medicine (3%). U našem timu je 78 zaposlenih koji imaju specijalizaciju ili magistraturu, kao i 6 doktora nauka.1
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com