Karijera

Negovanje vrhunskog kadra i balans između privatnog i profesionalnog života

Sektor ljudskih resursa ima veliku ulogu u razvoju kompanije. Kontinuiranim praćenjem potreba zaposlenih, Sektor ljudskih resursa je fokusiran na mehanizme kojima omogućava Hemofarmu da stalno bude stimulativna sredina, koja omogućava maksimalan razvoj individualnih i timskih potencijala. Fleksibilnost rada omogućava zaposlenima neophodan balans između profesionalnog i privatnog života.

Dinamično i globalno poslovanje Hemofarma, zaposlenima otvara mogućnost rada u internacionalnom okruženju, kao I mogućnost profesionalnog I ličnog razvoja kroz stalne edukacije. Sektor ljudskih resursa organizuje sve neophodne stručne obuke, fokusirajući se na unapređenje znanja, sposobnosti I profesionalnih performansi zaposlenih. Takođe, veliki značaj se pridaje tome da svi zaposleni na istim I sličnim pozicijama, uprkos geografskoj dislociranosti I prethodnom iskustvu, istovremeno prate trendove I unapređuju profesionalne veštine.

Hemofarm ima 2.668 zaposlenih, a najviše (68%) u Vršcu, gde je najveći proizvodni kompleks, kao I sedište kompanije.

Čak 34% zaposlenih u Hemofarmu ima visoko obrazovanje. Najzastupljenije struke su: hemijski tehničari (17.94%), dipl. Inženjeri tehnologije (6.12%), dipl. Farmaceuti (6%), dipl. Ekonomisti (5.28%), doktori medicine (3%). U našem timu je 78 zaposlenih koji imaju specijalizaciju ili magistraturu, kao I 6 doktora nauka.1


Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: