Menadžment
Hemofarm A.D. je akcionarsko društvo kojim upravljaju: Skupština akcionara, kao najviši organ upravljanja i generalni direktor, kog bira Skupština.
Prilikom izbora članova top menadžmenta neguje se praksa pružanja jednakih šansi internim i eksternim stručnjacima, kao i domaćim i međunarodnim profesionalcima.
Ronald Seeliger
GENERALNI DIREKTOR
Dr Ronald Seeliger obavlja funkciju generalnog direktora Hemofarm grupe.
Ronald je na poziciji generalnog direktora Hemofarma od 2012. godine.
Godinu ranije, 2011., postao je član menadžmenta STADA grupe.
Jelena Rankov
Jelena Rankov
Direktor globalne kontrole kvaliteta
Ivan Tadić
Ivan Tadić
Direktor korporativnog razvoja
Sanda Savić
Sanda Savić
Senior direktor korporativnih poslova i komunikacija
Marina Mitić-Jekić
Marina Mitić-Jekić
Senior direktor ljudskih resursa
Sanja Ristić
Sanja Ristić
Senior direktor interne revizije
Marko Devrnja
Marko Devrnja
Direktor Marketinga
Veljko Pešić
Veljko Pešić
Direktor prodaje za klaster
Dejan Ivanović
Dejan Ivanović
Senior direktor Hemofarm proizvodnje
Nenad Ružić
Nenad Ružić
Direktor obezbeđenja kvaliteta EEC
Nikola Turkan
Nikola Turkan
Senior direktor finansija (CFO)
Milan Smoljanović
Milan Smoljanović
Senior direktor korporativne bezbednosti
Saša Urošević
Saša Urošević
Direktor Hemofarm Banja Luka
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com