Održivi razvoj
Kada reči postanu dela – društvo postaje bolje mesto za život!
Održivi razvoj je izbalansiran pristup zadovoljenju naših potreba danas, bez ugrožavanja mogućnosti da buduće generacije učine to isto - sutra. Planetu na kojoj živimo samo smo pozajmili od svojih predaka i treba da je sačuvamo i bolju predamo naslednicima.

Davne 1987. godine Bruntland komisija, pri UN, svoj, sada već istorijski izveštaj o održivom razvoju, nazvala je „Naša zajednička budućnost“. Upravo na ovom tragu „zajedničke budućnosti“, Hemofarm je bazirao svoj pristup poslovanju, kao i odnos kako prema zaposlenima, poslovnim partnerima i korisnicima proizvoda, tako i prema celokupnoj zajednici.
„Održivi razvoj nema ustanovljenu i opšte priznatu definiciju. Isto tako, ljudi najčešće ovaj pojam poistovećuju sa zaštitom životne sredine. Za Hemofarm održivi razvoj je siguran put u izvesniju i bolju budućnost. To je odraz naše univerzalne odgovornosti, kako za dostupne resurse, tako i za ljude oko nas. Svojim primerom nastojimo da inspirišemo druge da i oni hrabro krenu putem održivog razvoja.“

dr Ronald Seeliger
generalni direktor
Održivi razvoj je priča o tome kako da budemo bolji u svemu što radimo, da više poštujemo ljude i zajednicu u kojima radimo i živimo, da štedimo resurse i čuvamo životnu sredinu. Kako bismo imali šta da ostavimo generacijama koje dolaze posle nas. Naziv našeg novog Izveštaja – „Kada reči postanu dela“ najbolje ilustruje ono o čemu smo želeli da razgovaramo sa svim našim zainteresovanim stranama. Možda jedan od najvažnijih primera naših dela je i kampanja „Najvažniji poziv u životu“, koja promoviše doniranje organa i predstavlja suštinsku bitku – za održivost života.“

Sanda Savić
direktorka korporativnih poslova i komunikacije
U nastojanju da unapredi sistem kontrole nad uticajima svojih aktivnosti na životnu sredinu, Hemofarm je uveo sistem upravljanja zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001.

Pogledajte Hemofarmovu Politiku bezbednosti i zaštite
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com