Predstavništva

Hemofarm je najveći izvoznik lekova iz Srbije sa učešćem 79.1% u ukupnom izvozu farmaceutskih proizvoda. Plasira farmaceutske proizvode na tri kontinenta u 38 država.


Preparati Hemofarma mogu se naći na tržištima EU, Jugoistočne Evrope, Bliskog istoka, određenog broja država Severne Afrike i ZND.
Pogledajte adrese sedišta, predstavništva, proizvodnih pogona i zavisnih preduzeća kompanije Hemofarm.

Sedište kompanije i centralni proizvodni kompleks:

Hemofarm A.D. Farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put b.b., 26300 Vršac
Centrala: tel. +38113803100, +38113804100
email: svakodobro@hemofarm.com

Proizvodni kompleks u Šapcu

Hajduk Veljkova b.b.,15000 Šabac
tel. +38115368500, fax: +38115368444

Pogon antibiotika u Dubovcu

Cara Lazara b.b., Dubovac
tel. +38113440100, fax: +38113440103

Poslovni centri i predstavništva u Srbiji:

Poslovni centar Beograd

Prote Mateje 70
tel. +381113811200, ,fax: +381113811308

Predstavništvo Kragujevac

Kralja Aleksandra Karađorđevića 52
tel. +38134333456, fax: +38134333459

Poslovni centar Novi Sad

Temerinska 102
tel. +38121477000, fax: +381021512236

Predstavništvo Niš

Cara Dušana 102
tel. +38118257012, fax: +38118257038

Zavisna društva u Srbiji:

STADA IT Solutions d.o.o.
Beogradski put b.b., 26300 Vršac
Knez Mihajlova 11-15 /III, 11000 Beograd
tel. +38113804215 www.stadaitsolutions.com

Saznajte više o STADA IT Solutions

Predstavništva u inostranstvu:

Predstavništvo u Podgorici

8. marta 55a, 20000 Podgorica, Crna Gora
tel. +38220205186, fax: +38220235040

Predstavništvo u Bagdadu

Al–Mansur 605/8/1-1, Baghdad, Iraq
tel. +96415427319, mob: +9647809288475
fax: +96415434014

Predstavništvo u Skoplju

Jadranska magistrala 31, 1000 Skopje, Makedonija
tel. +38923111584, fax: +38923227237

Predstavništvo u Alžiru

Hemofarm Bureau de liaison
25/26 Rue de la madeleine, Bt A, 3eme etages, Ben-Aknoun,
Alger, Algerie tel: +21323230297, fax: +21323230298

Zavisna društva u inostranstvu:

Hemofarm d.o.o. Banja Luka

Novakovići b.b., Banja Luka, BIH
tel. +38751331650, fax: +38751331623

STADA Hemofarm S.R.L.

Calea Torontalului, km6, 300633 Timisoara, Romania
tel. +40256203922, +40256490696, fax: +40256490696

Hemopharm GmbH

Königsteiner Straße 2, Bad Homburg, Deutschland
tel. +496172968900, fax: +496172968949

Hemomont d.o.o. Podgorica

8. marta 55a, Podgorica, Crna Gora
tel. +38281662322, fax: +38281662305

Hemofarm Komerc d.o.o.

Jadranska magistrala 31, 1000 Skopje, Makedonija
tel. +38923111584, fax: +38923227237
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: