Medicinska sredstva

Medicinska sredstva su instrumenti, aparati, uređaji i proizvodi koji se koriste u dijagnostici, prevenciji, praćenju, lečenju, ispitivanju bolesti.

Mogu se koristiti samostalno ili u kombinaciji, uključujući i softver potreban za pravilnu primenu. Upotreba medicinskih sredstava se primenjuje u slučajevima:

  • utvrđivanja dijagnoze, prevencije, praćenja, lečenja ili ublažavanja bolesti
  • utvrđivanja dijagnoze, praćenja, lečenja ili ublažavanja povreda ili invaliditeta
  • ispitivanja, zamene ili modifikacije anatomskih ili fizioloških funkcija
  • kontrole začeća1

Medicinska sredstva u Hemofarmovoj paleti proizvoda:
Immerci SilicoCELL
Immerci Sport-Ice
Immerci tulle+
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: