Medicinska sredstva
Medicinska sredstva su instrumenti, aparati, uređaji i proizvodi koji se koriste u dijagnostici, prevenciji, praćenju, lečenju, ispitivanju bolesti. Mogu se koristiti samostalno ili u kombinaciji, uključujući i softver potreban za pravilnu primenu. Upotreba medicinskih sredstava se primenjuje u slučajevima:
  • utvrđivanja dijagnoze, prevencije, praćenja, lečenja ili ublažavanja bolesti
  • utvrđivanja dijagnoze, praćenja, lečenja ili ublažavanja povreda ili invaliditeta
  • ispitivanja, zamene ili modifikacije anatomskih ili fizioloških funkcija
  • kontrole začeća
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com