Hemofarmu povelja Uprave carina
02. mart 2017.
Hemofarm je dobio povelju Svetske carinske organizacije (SCO) koju je našoj kompaniji Uprava carina dodelila za dugoročnu saradnju, stabilan i pouzdan partnerski odnos. U obrazloženju Uprave carina se navodi da je Hemofarm doprineo poboljšanju poslovne klime u Srbiji, jer je zajedno sa Upravom carina realizovao značajne projekte među kojima se posebno ističe „Digitalna carina“.

„Priznanje Uprave carine, potvrda je dugogodišnje kvalitetne saradnje. Hemofarm je stabilan partner u spoljnotrgovinskoj aktivnosti Srbije i hvala Upravi carina što to prepoznaje. Hemofarm nastoji da bude najbolji ambasador srpske privrede u 38 zemalja, u koje plasira kvalitetne proizvode. Dodatni podsticaj, ali i obavezu za ostvarenje ovog cilja, svakako predstavlja i današnja povelja, kao izraz poverenja i podrške značajne i važne institucije - Uprave carina“, rekla je Vesna Jungić, direktorka Sektora nabavke Hemofarma.

Hemofarm je 2011. kao prva kompanija u Srbiji, od Uprave carina dobio status Ovlašćenog privrednog subjekta, koje daje mogućnost tzv. „kućnog carinjenja” u proizvodnim kompleksima. Osim što ubrzava carinski postupak i plasman na inostrana tržišta, status Ovlašćenog privrednog subjekta povećava konkurentnost proizvoda i efikasnije poslovanje kompanije.

„Glavni cilj Uprave carina je da budemo efikasan i pouzdan partner za našu privredu i građane, ali i poslodavac koji uvažava doprinos zaposlenih. Povelje Svetske carinske organizacije koje dodeljujemo odraz su tog našeg nastojanja i zahvalnosti svima koji su u prethodnom periodu dali svoj doprinos ostvarivanju tog cilja’’, istakao je pomoćnik direktora-koordinator Veselin Milošević i dodao: ''Nakon nekoliko godina od uvođenja pojednostavljenih carinskih postupaka, pokazale su se njihove dobrobiti za privredu Srbije, jer su smanjeni troškovi za kompanije koje sada imaju i mogućnost bržeg obrta kapitala. Na taj način Uprava carina je nastavila da pruža podršku privredi, a doprinela je i rastu budžetskih prihoda.“

Hemofarm je lider na domaćem farmaceutskom tržištu, a sa 74.5% učešća u ukupnom izvozu farmaceutskih proizvoda, najveći izvoznik lekova iz Srbije. Godinama je u 10 najvećih izvoznika iz zemlje. Spoljnotrgovinsko poslovanje u Hemofarmu povereno je visoko obrazovanom, kvalifikovanom i sertifikovanom kadru sa više od 70 ljudi iz osam različitih poslovnIh jedinica Hemofarma.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com