Hemofarm podržao nacionalnu kampanju „Niste sami“
16. oktobar 2018.
Hemofarm je jedna od tri kompanije koje su dale podršku projektu „Niste sami“ predstavljenom u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ovaj projekat ima za cilj prevazilaženje predrasuda prema mladim osobama sa mentalnim problemima i invaliditetom.

„U portfoliju naše kompanije nalazi se hiljade lekova za lečenje različitih bolesti, ali moderna medicina nažalost još nije otkrila lek za svaku bolest. Jedan od važnijih „lekova“ koje čovečanstvo treba da otkrije jeste i onaj kojim će se naše društvo osloboditi predrasuda koje postoje prema bolesnima”, rekao je generalni direktor Ronald Seeliger povodom početka kampanje „Niste sami“ posvećene mentalnom zdravlju prvenstveno mladih.

Seeliger je takođe naglasio da stigmatizacija bolesnih ozbiljno utiče na dobrobit pacijenata i da je vreme da se razbiju predrasude koje su o ljudima sa mentalnim poteškoćama i invaliditetom, stvorile ranije generacije.

„Hemofarm kao farmaceutski lider vrlo je aktivan u podizanju svesti društva o važnosti prevencije bolesti, a podrškom ovoj kampanji želimo da utičemo na bolji tretman ljudi koji imaju probleme u domenu mentalnog zdravlja. Nekad je dovoljna ruka pomoći, nekad donacija, a nekad i finansijska pomoć. Neophodno je da svi činioci društva: državne institucije, poslovna zajednica i civilno društvo, udruže napore i podrže ljude sa mentalnim poteškoćama. Moramo otvoreno da govorimo o realnosti sa kojom se oni suočavaju, da edukujemo zajednicu i eliminišemo stigmatizaciju povezanu sa bilo kojom bolešću. Tek onda ćemo biti zrelo društvo“, zaključio je generalni direktor Hemofarma.

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković na otvaranju konferencije objasnila je da je za izgradnju tolerantnijeg društva potrebno da razvijamo svest da oni koji se razlikuju nisu manje vredni.

„Neophodno je da im pošaljemo poruku, kroz sistem obrazovanja, medije i sve one kanale komunikacije koji su im bliski, da su problemi mentalnog zdravlja sastavni deo ljudskog funkcionisanja”, dodala je predsednica Skupštine.


Na predstavljanju projekta učestvovala je i ministarka za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović koja je istakla da nije sramota biti slab i tražiti oslonac, niti je sramota tražiti stručnu pomoć i podršku, jer su problemi mentalnog zdravlja sastavni deo ljudskog života.

„Stigmatizacija, ružno obeležavanje onog ko ima problem duše, naša je realnost”, upozorila je Đukić Dejanović i dodala da svaki građanin mora da zna da takvi ljudi mogu biti korisni članovi društva u okviru svojih potencijala, ako se njihovi problemi minimizuju zahvaljujući redovnoj terapiji ili psihološkoj podršci stručnjaka.

Ministarka je ukazala da do 2030. godine, zahvaljujući implementaciji ciljeva iz Agende 2030 UN, nijedan čovek, pa ni onaj sa posebnim potrebama, ne sme da ostane iza kolone.

Projekat "Niste sami" sprovodi se pod pokroviteljstvom predsednice Narodne Skupštine, Unicefa-a i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Nakon Beograda slede tribine u šest gradova u Srbiji.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com