Održivo poslovanje iz ugla prof. dr Đorđije Petkoskog
28. februar 2019.
Zahvaljujući kvalitetnim projektima zaposlenih, učešću na takmičenju Ideas4Action, kao i transparentnom izveštavanju o održivom razvoju, zaposleni u kompaniji Hemofarm imali su ekskluzivnu priliku da ugoste jedno od najvećih svetskih imena u domenu održivog razvoja – profesora dr Đorđiju Petkoskog, predavača na Wharton poslovnoj školi Univerziteta Pensilvanija.

O važnosti i značaju održivog razvoja kako na globalnom tako i na lokalnom nivou, profesor Petkoski govorio je kroz prizmu realnih životnih situacija. Kao nosilac dva doktorata iz oblasti ekonomije i elektrotehnike, ali i master diplome iz javne uprave sa Harvard univerziteta, Petkoski je slikovito objasnio da je najvažnije sagledati široku sliku svojih očekivanja ali i okolnosti u kojima se nalazite.

Osvrnuvši se na svetsko takmičenje Ideas4Action, Petkoski je istakao da su upravo mladi ljudi nosioci održivog poslovanja, ali i sveobuhvatnog života. Kako je objasnio, inicijalna ideja takmičenja „Ideje za akciju” bila je da se napravi program koji će omogućiti mladim ljudima direktno angažovanje i mogućnost da pošalju svoje ideje nezavisno od različitih institucionalnih procedura koje su često barijere na tom putu.

U tom kontekstu, profesor je podsetio da je kompanija Hemofarm prepoznata kao sistem koji veruje u mlade dajući im prostor da iznesu svoje pojedinačne predloge. „Hemofarm je postao prva kompanija u svetu koja je videla ovo takmičenje kao način angažovanja i motivacije mladih koleginica i kolega u predlaganju novih ideja”, istakao je Petkoski. Prema njegovim rečima ključ uspeha mladih ljudi leži u tome da na vreme otkriju tzv. „entry point” (ulaznu tačku) u uslovima u kojima se nalaze i da, posmatrajući širu sliku, pronađu način da iskažu glasno svoje ideje.

Budući da je tema održivog razvoja u usponu ne samo u našem regionu već na globalnom nivou, ne iznenađuje velika zainteresovanost koleginica i kolega, ali i partnera kompanije, da prisustvuju ovom predavanju. Među učesnicima bili su predstavnici Globalnog dogovora UN, Privredne komore Srbije i drugih obrazovnih ustanova i kompanija sa kojima naša kompanija nastoji da učini budućnost izvesnijom i održivom, a postojeće okruženje, već danas, boljim mestom za život.

HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com