Brinemo o zdravlju ljudi kao pouzdan partner
17. mart 2020.
U skladu sa našom misijom da kao pouzdan partner brinemo o zdravlju ljudi, mi u kompaniji STADA, svesni smo neizvesnosti koju uzrokuje razvoj situacije izazvane koronavirusom COVID-19 te zato činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali nesmetano snabdevanje tržišta visokokvalitetnim lekovima.

U bliskoj saradnji sa partnerima iz lanca snabdevanja kao i predstavnicima vlasti, STADA je preduzela niz mera kako bi obezbedila redovno snabdevanje pacijenata i zdravstvenih radnika esencijalnim lekovima poput lekova za lečenje kancera, lekova za transplantaciju i kardiovaskularnih lekova. Visoka posvećenost zaposlenih i u ovom trenutku obezbeđuje da se proizvodnja odvija nesmetano punim kapacitetom u svim proizvodnim pogonima širom sveta. Uz to, kontinuirano radimo na snabdevanju sirovina potrebnih za proizvodnju naših generičkih lekova i zdravstvenih proizvoda široke potrošnje.

Iako je u ovim izazovnim vremenima podrška zdravstvenim sistemima ključna, prioritet STADA grupe i dalje ostaje zaštita zdravlja i dobrobit svih zaposlenih. Kako bismo pomogli u socijalnom distanciranju i ublažavanju širenja virusa, sve naše koleginice i kolege koje nisu direktno uključene u proizvodnju, testiranje i otpremu lekova, sada rade od kuće. Sva putovanja koja nisu od suštinske važnosti kao i sastanci uživo su obustavljeni. Uprkos tome što trenutno ne možemo lično da posećujemo doktore, klinike ili farmaceute, i dalje im nudimo neprekidnu podršku putem digitalnih alata kao što su WhatsApp i LinkedIn.

Zahvaljujemo se svim koleginicama i kolegama na saradnji i posvećenosti u duhu naše vrednosti One STADA.

Detaljnije informacije o koronavirusima dostupne su na sajtu Svetske zdravstvene organizacije (SZO):
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com