Još jedna zvanična potvrda usklađenosti sa najvišim svetskim standradima
28. novembar 2013.
Hemofarm je dobio još jednu zvaničnu potvrdu usaglašenosti sa najvišim svetskim standradima sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu! Takođe, naša kompanija je uspešno završila i resertifikaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine. 

Eminentna švajcarska sertifikaciona kuća SGS, akreditovana za sertifikaciju i nadzor integrisanih sistema menadžmenta, u procesu recertifikacije produžila je Hemofarmu sertifikat sistema ISO 14001:2004 i izdala novi sertifikat, najviši industrijski standard u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu OHSAS18001:2007

Nakon detaljnih provera svih segmenata u poslovanju kompanije koji podležu standardima i zahtevima najviših standarda iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikaciono telo SGS je, sa svojim kompetentnim timom od 8 auditora i eksperata, potvrdilo da Hemofarm A.D. u svojim pogonima u Vršcu i Dubovcu ispunjava proklamovane standarde i da zbog pokazanih izuzetnih rezultata, SGS sa velikim zadovoljstvom daje preporuke za produžetak Sertifikata ISO 14001 i izdavanje novog sertifikata OHSAS 18001.

Uspešan završetak SGS inspekcije ima poseban značaj s obzirom na činjenicu da kvalitet i usaglašenost sa standardima koje propisuju i potvrđuju najrigorozniji regulatorni organi predstavljaju pokazatelj uspešnosti kompanije. Iza ovog sjajnog rezultata stoji istinska posvećenost, entuzijazam i zalaganje svih članova tima Sektora opštih poslova, uz punu podršku kolega iz drugih funkcija, posebno Tehničkih operacija i Službe skladišta I svih ostalih, koji su još jednom potvrdili da Hemofarm A.D. zauzima najviše mesto u vrhu proizvođača u jednoj od najzahtevnijih i najkontrolisanijih industrija na svetu.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com