17. maj 2014.
Pomoć ljudima ugroženim poplavama
Saosećajući sa ljudima ugroženim poplavama, i u iskrenoj želji da pomogne, Hemofarm je interventno reagovao i uputio kamionom neophodne lekove iz Vršca koji sadrže antibiotike, analgetike, pumpice za decu, infuzione rastvore i dezinfekciona sredstva. Medikamenti su dopremljeni u centralnu apoteku Kliničkog centra Srbije, odakle će biti raspoređeni shodno instrukcijama Kriznog štaba.

Isto tako, Hemofarm je sinoć stavio na raspolaganje svoju profesionalnu vatrogasnu jedinicu koja će, u skladu sa potrebama policije i kriznih štabova, odmah reagovati, u bilo koje vreme. Takođe, kompanija je danas donaciju u vidu vode i neophodnih životnih namirnica uputila u krizni štab vršačkog Crvenog krsta, a zaposleni su se samoinicijativno organizovali i započeli akciju prikupljanja pomoći, odeće,obuće, ćebadi. Nadamo se da će se sa što manim posledicama, ova situacija brzo okončati.
05. septembar 2019.
Štada ostvarila snažne rezultate u prvoj polovini 2019.
31. maj 2019.
Hemofarm obeležio 59 godina uspešnog poslovanja
15. maj 2019.
Zdravstveni izveštaj STADA grupe za 2019.
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: